Kontakt


Pre vypracovanie cenovej ponuky ZADARMO

nás prosím kontaktujte telefonicky alebo mailom na: 

artmontbk@gmail.com

 

Spoločnosť

ArtMont B.K. s.r.o.
RO Gazárka 1721/84
908 41 Šaštín-Stráže

e-mail: artmontbk@gmail.com

tel: +421 (0) 917 592 837

IČO: 46593519
DIČ: 2023511567
IČ DPH: SK2023511567
Výpis z OR SR: sro, vl. č.: 29262/T

Konateľ

Boris Kujovský
RO Gazárka 1721/84
908 41 Šaštín-Stráže